Hvem er jeg …?

” … erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til … ”

Dette citat af Albert Einstein beskriver min situation lige nu. Lige nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg gerne vil lægge yderligere lag på mit politiske liv og bidrage med endnu mere end der, hvor jeg står lige nu. Derfor ville det glæde mig at få et politisk sceneskift fra skolepolitik til kommunalpolitik.

Et skifte som skaber mulighed for, at jeg kan være med til at sætte en dagsorden for en positiv udvikling i Næstved Kommune … til gavn for dig og i sidste ende for mig personligt.

Jeg er et praktisk og kreativt menneske med mine meningers mod. Jeg mener at mine ører og hjerte sidder på rette sted, forstået på den måde, at jeg lytter, respekterer, accepterer og efterlever forskelligheder i holdninger og handlemåder. Jeg nyder at vende verdenen ”på hovedet”. Derved opstår muligheder og ”fundamenter” på en ny positiv måde.

”Svesken på disken” er et rigtig godt udtryk for mig. Det betyder at konflikter løses her og nu, fordi det er nødvendigt for at få et positivt samarbejde og udvikling.

Jeg er i min hverdag meget bevidst om min egen rolle, også hvordan mine mindre gode egenskaber kommer til udtryk. Hvis andre skulle sige noget om mig, så kunne det være:

  • God til at skabe positive relationer
  • Energisk og vedholdende – og vil gerne udfordres
  • Højt ambitionsniveau i forhold til det jeg gør i såvel fritid som arbejde
  • God til at se helheder med udgangspunkt i den enkelte
  • Positiv, levende og griner meget