Børn og uddannelse

ALLE SKAL HAVE DE BEDSTE MULIGHEDER I FREMTIDEN …

Jeg arbejder for stærke pasningstilbud og skoler, der give alle børn og unge den bedste start på livet og de bedste forudsætninger for at få en uddannelse og få sine drømme og ønsker opfyldt.

Gode dagtilbud, gode folkeskoler og uddannelser for alle unge skal være den vigtigste grundsten i et retfærdigt Næstved. Alle skal tilbydes de bedste muligheder for at udleve deres drømme, uanset om de kommer fra et ufaglært eller akademikerhjem. Derfor skal vi løfte kvaliteten i Næstveds dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge vokser op i trivsel og styrkes socialt og fagligt.

Dagtilbud
Rigtig mange børn går i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Derfor vil jeg arbejde for gode dagtilbud, hvor børnene trives og udvikler sig med støtte fra rigtig dygtige og nærværende pædagogiske medarbejdere. Over de næste 5 år skal der reserveres penge til at styrke dagtilbuddene og prioritere bedre normeringer/færre lukkedage.

Dagtilbuddene forbereder vores børn til livet i skolen. Derfor skal dagtilbuddene hjælpe alle børn til at udvikle gode sociale kompetencer og et godt sprog, så de bliver bedst rustet til at starte i skole – men vi skal også sikre at legen bliver bærende for børnenes udvikling, og give plads til, at de kan udvikles i ro og modnes.

Jeg anerkender stort pædagogernes faglighed. Derfor bliver det nødvendigt at indføre rammegarantier, således at ansatte i den offentlige sektor bliver respekteret, så de får arbejdsglæden og stoltheden tilbage. Der skal være frihed til faglighed og initiativ, så de ansatte kan levere den gode service, som jeg ved de kan. Det gøres ved bl.a. ved at afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol, så det faglige handlerum kan udvides og forankres i pædagogerne selv. Ved at rydde op i dokumentationskrav kan der frigøres tid, som pædagogerne kan bruge til det de er bedst til – at være sammen med vores børn.

Et godt liv starter med et godt børneliv. Gode dagtilbud gør en forskel for udsatte børn og er en af nøglerne til at bryde den negativ social arv. Derfor bliver dagtilbuddene vigtige for at sikre den tidlige indsats for udsatte børn.

Folkeskolen
Det skal altid være målet, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og har det godt, mens de går i skole. Derigennem bliver de i stand til at gribe livets muligheder, drømme og lægge planer – uanset baggrund eller opvækst. Det er ikke tilfredsstillende, at mange ikke lærer at læse, skrive og regne. Folkeskolen skal være gode til at gøre børnene klar til deres videre uddannelse. Derfor er det afgørende, at den længere skoledag ikke betyder mere af det samme, men indeholde nye undervisningsformer og et læringsmiljø, der kan rumme og udfordre elever på alle niveauer. Hvis skolerne ikke kan gøre det, så skal jeg være den første til at arbejde for at nedbringe skoledagenes længde – det skylder vi vores børn.

Folkeskolen i Næstved skal være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Næstved Kommune. Det kræver at kvaliteten hele tiden styrkes og understøttes. Der skal være plads til private skoler i Næstved, fordi det giver folkeskolen et sundt modspil og mulighed for tilvalg af en anderledes skoledag.

Vi er på rette vej med at udvikle folkeskolen i Næstved – men der er stadig et stykke vej at gå før vi er i mål. På nogle skoler er man nået meget langt, og har skabt et fundament for en mere varieret og spændende skoledag. Det er sket i god dialog mellem dygtige skolebestyrelser, god ledelse og et dygtigt engageret personale. Andre steder er der stadig et stykke vej at gå og plads til forbedringer for at nå målet.

For at gøre visionerne for folkeskolerne i Næstved til virkelighed kræver det såvel tilstrækkelig økonomi som politisk og faglig opbakning. Derfor prioriterer jeg et løft til de skoler, hvor de nye rammer endnu ikke fungerer, og generelt for hele skoleområdet i den kommende byrådsperiode.

Ungdomsuddannelser
Jeg mener, at en studenterhue og et svendebrev bør betragtes som lige værdifuldt, og at det bliver nødvendigt at genskabe respekten for de faglærte uddannelser. Derfor vil jeg sætte fokus på at opprioritere vores erhvervsuddannelser, og være parat til at tage et opgør med nedskæringer og uddannelsessnobberi. Desuden skal vi sammen med erhvervsliv og faglige organisationer sikre, at der fremover er praktik og lærepladser til alle.

Det er mit mål er at give så mange som muligt en kompetencegivende uddannelse, der gør unge i stand til at få et job og leve det liv, de vil. Ungdomsuddannelserne åbner døre, giver muligheder og sikrer flere et fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Vores gymnasiale uddannelser skal gøre alle, der ønsker det i stand til at opfylde drømmen om at læse videre.

Desværre har jeg gennem de sidst mange år tit også hørt ”… du skal på gymnasiet for gymnasiet giver dig noget at falde tilbage på …” – men gør det nu også det?

Det er min erfaring, at bristede gymnasiedrømme kun efterlader ”de ramte” med mulighed for et nyt skolevalg og i bedste fald et ufaglært arbejde med en usikker jobgaranti for fremtiden. Det modsatte er reelt set tilfældet med en god erhvervsuddannelse – så det er bare med at komme i gang.