Skolepolitik …

FOLKESKOLENS INDHOLD I NÆSTVED KOMMUNE ER AFGØRENDE FOR, HVILKE MULIGHEDER DER GIVES DET ENKELTE UNGE MENNESKE I FREMTIDEN …

De helt store spørgsmål for fremtiden bliver: Hvad skal fremtidens unge kunne, og hvad skal vi som kommune tilbyde?

Politikere, den kommunale folkeskole og forældrene skal sammen skabe de bedste perspektiver og muligheder således, at alle elever opfatter sig selv som en vigtig brik i egen fremtid og i samfundet som helhed. Derudover skal folkeskolen, med stor tydelighed, være garanten for, at alle elever får mulighed for et socialt, fagligt og kvalificerende grundskoleforløb – uanset bopæl, bankkontoens størrelse eller social baggrund.

” … vi har alle forskellige forudsætninger – men grundliggende handler det om at skabe tilstrækkelige rammer, og samlet set stille de nødvendige ressourcer til rådighed, så alle elever bliver i stand til at udnytte deres potentiale …”

Folkeskolen i Næstved Kommune skal derfor som udgangspunkt tilstræbe, at alle elever opnår nødvendige kompetencer i:

  • Grundlæggende faglige færdigheder
  • Relationer og samarbejde
  • Organisering og planlægning
  • Sprog og kulturforståelse
  • Privat og samfundsøkonomi
  • IT og kommunikation

Hver enkelt elev skal gennem skoleforløbet udfordres på evner og interesser således, at motivation og videbegær er lige så stort som ved skolestart.

Skolereformen skaber mange muligheder, som det er min oplevelse, at skolerne i Næstved er klar til at benytte.

Vidensdeling bør praktiseres blandt kollegaer, mellem skoler og i samarbejde med omverdenen. Sidstnævnte kan være i nabo-kommunen, i Jylland, i Norden eller ude i verden.

Skoleforvaltningen har gennem de senere år udarbejdet adskillige strategidokumenter mht. til folkeskolen. Den helt store opgave for alle gode hensigter er, at sætte dem i anvendelse, og praktisere dem under hensyn til kvalitet, lokale forudsætninger og en nødvendig økonomi.