Nærdemokrati til en million

“Nærdemokrati til en million” – aktive borgere giver bedre beslutninger

Det lokale, nære og levende demokrati og borgerinddragelse skal fastholdes og udbygges. Borgerinddragelse er et bærende princip for mig, og beslutningerne bliver bedre, når brugere inddrages – bymidteprojektet er et godt eksempel, hvordan fælles udvikling i nærområdet kan gøres.

“ … frivillighed aldrig blive en erstatning for det fælleskommunale velfærdsansvar –  kun et godt supplement, der øger kvalitet og ejerskab…”

Det ville være fantastisk, hvis jeg får held til at få indført begrebet “Nærdemokrati til en million” som et økonomisk selvforvaltningsbeløb, hvor foreningsliv, lokalråd og borgerforeninger byder ind med løsninger på og være med til fordelingen af de økonomiske midler der har betydning for nærområderne – ikk

 

e som vi kender det i dag gennem LAG-midlerne, men som et prioriteret rammebeløb på budgettet til bl.a. anlæg, erhverv- og kulturudvikling.  Det styrker inddragelse, skaber lokal ansvarlighed og udvikler nærdemokratiet, samt give indsigt i/af den fælleskommunale forskellighed og styrke.

”… der skal altid være plads til uenighed, forbedringer og udvikling. Hvis du ikke oplever det, så har politikere og forvaltning et stort ansvar i at være tydelige i udmeldingerne om beslutningers konsekvenser og muligheder.”

For mig handler politik om at skabe kompromiser/helheder og ikke om at demonstrere ensidig magt.