Økonomi og arbejdspladser

ET RIGERE, DYGTIGERE OG ENDNE MERE RETFÆRDIGT NÆSTVED …

Jeg vil sammen med socialdemokratiet være med til at styrke vores kernevelfærd gennem opkvalificering, vækst indenfor alle områder i kommunen og styrkelse af de offentlige tilbud.

Jeg vil arbejde for at sikre at omsorg og velstand fordeles bedre og mere retfærdigt, end det gøres i dag. Flere skal kunne realisere deres egne muligheder og drømme. Der skal ske en forbedring af adgangen til uddannelse og jobmuligheder til gavn for erhvervsliv, kommune og den enkelte borger.

Derudover vil jeg arbejde for at udvikle trygheden, når vi bliver gamle, syge eller ramt på livet. De løsninger vi har lige nu er ingen selvfølge, men arven fra forældre og bedsteforældres vilkår og hårde arbejde. Det skal vi værdsætte og anerkende med initiativer, der fortsat sikrer og udvikler lige netop disse områder.

Valget d. 21. november får afgørende betydning for, hvilken retning Næstved udvikler sig i de næste mange år.

Skal vi værne om og styrke kernevelfærden, eller skal vi gradvist udhule den kommunale økonomi, med skattelettelser og ensidige erhvervsfordele, uden sociale klausuler og med løndumping til følge? – Nej, det skal vi ikke ..!

Jeg mener, at Næstved står over for seks udfordringer, som vi skal finde holdbare løsninger på, hvis vi vil sikre, at Næstved bliver stærkere for alle borgere, uanset bopæl og bankbog:

  • At investere i ældre og udsatte borgere.
  • At stimulerer udviklingen for etablering og fastholdelse af virksomheder.
  • At borgerne i Næstved har de arbejdsmæssige kompetencer, som efterspørges af erhvervslivet.
  • At sikre attraktive skole – og pasningstilbud.
  • At væksten sker i hele Næstved, på tværs af nærområder – med Næstved by som katalysator.
  • At sikre og udvikle infrastrukturen.

Som nævnt ovenfor løses disse udfordringer ikke gennem skattelettelser finansieret af yderligere nedskæringer i vores fælles velfærd. Det er uretfærdigt, og det trækker Næstved endnu mere skævt. Vi skal i stedet styrke og bygge videre på den positive økonomiske udvikling, der har været gennem de sidste 4 år.

Økonomien er nu i en god balance. Der skal være med til at sikre de bedste muligheder for uddannelse, øget omsorg og kvalitet i de kommunale tilbud. Jeg vil arbejde for at sikre lav arbejdsløshed og udvikle et fleksibelt arbejdsmarked, højere vækst og en fortsat grøn Det er fundamentet for, at vi kan sikre og udvikler velfærden i Næstved.