Børn og unge …

Børn og unge i Næstved Kommune skal have en god start på dagen …

Og her taler vi ikke om havregryn, men om en lang række af de tilbud, som kommunen giver. Det drejer sig f.eks. om dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Vi skal sikre, at der her er tale om gode institutioner, som forældrene trygt kan sende deres barn hen i, og som har et godt uddannet personale.

Folkeskolen er folkets skole og for alle borgernes børn. Den skal give børnene er række grundlæggende færdigheder, og forberede børnene til at være borgere i et demokratisk samfund … og så skal der være lige muligheder for alle i folkeskolen – også for de børn, der ikke kommer fra boglige hjem.

For Socialdemokratiet er det vigtigt at børnene får et solidt fagligt grundlag i skolen, men de skal også være glade for at gå i skole. Vi ser skolen både som uddannelse og som et fællesskab, der skal give eleverne et solidt grundlag i livet.

I de senere år er er lukket og sammenlagt skoler i Næstved Kommune. Det har vi gjort fordi børnetallet faldt, og fordi de penge folkeskolen har til rådighed skal udbyttes bedst muligt. Alle kommunens folkeskoler skal ikke nødvendigvis være ens – der skal være plads til at være forskellige.

” … Der er store og små skoler. Der er skoler i byen og på landet – og her skal det være muligt at profilere sig på sin egen måde … “

Socialdemokratiet ønsker også en god uddannelses- og erhvervsvejledning på skolerne. Det skal være nemmere for eleverne at vælge en ungdomsuddannelse, og helst vælge rigtigt … første gang.

Næstved kommune er et attraktivt sted at uddanne sig for de unge. Vi har efterhånden mange slags vidt forskellige uddannelser, og når det nye campus står færdigt i centrum af Næstved, vil den udvikling blive fastholdt.

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Socialdemokratiet vil hele tiden arbejde for, at der kommer nye uddannelser til kommunen – også gerne på universitetsniveau ..!