Erhverv og veje …

Det er vigtigt, at vi har gode vejforbindelser i og omkring Næstved Kommune. Det er også vigtigt, at man kan få et job i nærheden af, hvor man bor.

På vejområdet er der heldigvis sket meget i de senere år. Vi har fået første etape af Ring Øst gjort færdig, og nu fortsætter arbejdet med færdiggørelse af Ring Syd. Dette er projekter som Næstved selv har betalt. Den nordlige omfartsvej er også blevet åbnet, så trafikken østfra og mod vest ikke længere behøver at køre gennem Næstved by. Det giver en tidsbesparelse og gavner samtidig miljøet i byen.

Nu mangler vi så bare, at Folketinget tager sig sammen til at bevilge de nødvendige penge til en motorvej til Rønnede. Lige nu er vi udfordret af en regering, der bevidst prioriterer anderledes. Det til trods at alle forundersøgelser er tilendebragt, linjeføringen på plads …

Når denne sag er kommet på plads, skal vi se på togtransporten. For 40-50 år siden varede det 50 minutter at komme fra Næstved til København – og det gør det stadig – hvilket er helt ubegribeligt. Heldigvis har man fornyet sporene, så der kan køres hurtigere … så nu mangler vil “kun” signalsystemerne.

” … veje, togforbindelser og erhverv hænger i høj grad sammen, for ingen virksomheder vil udvide eller flytte et sted hen, hvor de ikke kan komme fra eller til … “

Det er vi i Socialdemokratiet meget bevidste om, og derfor bruger borgmester Carsten Rasmussen også meget tid på at mødes med erhvervslivet og på at have tæt kontakt til virksomhederne. Det er den eneste måde, hvorpå man får et indblik i, hvad der rører sig, og hvilke problematikker virksomhederne går og tumler med.

Men det er kun en del af arbejdet at pleje og interessere sig for virksomheder, der allerede er i kommunen. Det drejer sig i høj grad også om, at skaffe kontakt til nye virksomheder, der kunne tænkes at flytte til Næstved. Så når borgmesteren graver et hul i jorden eller klipper en rød snor over, så er det sådan set kun kronen på værket – der har ligget et stort forarbejde bag.

Når virksomheder skal have byggetilladelse, skal der ikke være noget, der hedder, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis en virksomheds ønsker og planer strider mod f.eks. lokalplaner, så skal kommunen arbejde for og fortælle, hvad der i stedet kan lade sig gøre. På den måde bliver Næstved Kommune en aktiv partner i udviklingen af et ekspanderende erhvervsområde.

” … og så er det socialdemokratisk politik, at alle borgere har et job. Det er nemlig vigtig for en god hverdag … “