Kultur og demokrati …

Der er rigtigt mange kulturaktiviteter i Næstved Kommune.Det drejer sig om sport, kunst, koncerter, lokalråd, street-art, spejdere, politik, aftenskoler m.v., og det er vigtigt, at borgerne deltager aktivt heri … og man skal kunne ”gå til noget” uanset økonomi, og derigennem blive en del af fællesskabet … ”

Men kultur og demokrati er ikke kun en tilskuersport. Kommunen kan lægge nogle rammer, men det er borgerne selv, der skal udfylde dem. Det er byrådets Kulturudvalg, der arbejder med disse ting.

” … de har et lille budget, men de formår at få rigtigt meget ud af pengene … “

Nogle af de ting, der gives tilskud til er f.eks. Næstved Talentskole, der er kendt i store dele af Danmark, bibliotekerne, hvor udlånet stiger og stiger, kunststofbaner til sportsudøverne, børneteater og børnekultur.

Når vi taler om sport, mener vi i Socialdemokratiet, at der ikke er nogen elite uden en bredde – og omvendt. Derfor skal vi hele tiden arbejde for begge dele, for bredden og eliten giver os mulighed for at markedsføre Næstved Kommune og give os alle oplevelser vi aldrig glemmer.

Vi har netop fået en ny og stor Arena her i Næstved. Den er bygget for at blive brugt, og der arbejdes på fuld kraft for skal ske. Det næste store projekt bliver etableringen af et vandland, der kan tilbyde sunde og aktive fritidsaktiviteter til alle kommunens borgere – og også den udenfor.