Socialpolitik …

De ældre skal ikke kun have økonomisk tryghed – de skal behandles med værdighed og respekt.

Vi skal huske på, at dem der er ældre i dag, det er dem, der har opbygget samfundet. Mens de var på arbejdsmarkedet var der ikke seks ugers ferie, barselsorlov, som vi kender den i dag, 37 timers arbejdsuge, og en lang række af de goder, som vi i dag betragter som en selvfølge.

” … de ældre havde mange gange et hårdt liv, og derfor skal de behandles ordentligt … “

En kat har ni liv – vi har kun et – og det skal vi værne om. Vi bliver heldigvis ældre og ældre, og mange er ganske friske højt oppe i alderen, og derfor er der også i Næstved Kommune mange tilbud til de ældre.

Men når helbredet svigter, så skal kommunen være klar til at hjælpe. Her drejer det sig bl.a. om tryghed, forudselighed i hverdagen, nærhed, personlig kontakt og hjælp, når man har brug for det. Formålet med den kommunale hjælp skal være at opmuntre den ældre til længst mulig at mestre sit eget liv, for det øger livskvaliteten at være uafhængig.

Men har man brug for særlig hjælp og støtte, skal man have den, gerne i samarbejde med pårørende og den ældres øvrige netværk. Hjælp og støtte skal gives efter en grundig dialog med vedkommende. På den måde bliver den ældres ønsker omdrejningspunktet for hjælp og støtte.

Socialdemokratiet er modstander af udlicitering på området. Vi skal som kommune ikke tjene penge på, at sørge for at de ældre har det godt – det skal en privat virksomhed.